Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6951 892d
7831 c9b2
2232 02fc 500
7588 35bd
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje.
5967 5bcd
Reposted fromzimnaa zimnaa viaromantycznosc romantycznosc
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viaromantycznosc romantycznosc
Naprawdę, kocha się tylko raz w życiu,  nawet jeśli człowiek tego nie zauważa. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie viaromantycznosc romantycznosc
Reposted frombluuu bluuu viaromantycznosc romantycznosc
8875 0da1
5622 aba3 500
Reposted fromonlypink onlypink viaromantycznosc romantycznosc

"Kiedy dwoje ludzi ma być razem, będą razem. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie".

8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaromantycznosc romantycznosc
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viaromantycznosc romantycznosc

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
7761 7ec9
Reposted fromdusielecc dusielecc viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl